Aktuellt

Septemberutställning
19-27 september 2020Enrique Battista
Håkan Blomqvist
Lars Grönwall
Owe Gustafson
Börje Lindberg
Staffan Nihlén
Jurgen af Rolén
Kjell Åslund
Carin Person Åström
Kjell Åström


Vernissage 19 sept  kl 11-17
Öppet dagligen kl 11-17

För vidare information se österlen.se

Comments are closed

  • Galleri CH, Borrbystrandsvägen 28 , 276 35 Borrby, tel. 0411-20015
    Peter Schreck 0702478375 peter@gallerich.se/ Christina Hörnblad, 0733651140 christina@gallerich.se